Tham dự Lễ tốt nghiệp K59 Khoa Kiến Trúc & Quy hoạch, ĐH Xây dựng

Công ty Kiến Trúc Việt phát biểu trong Lễ tốt nghiệp K59 Khoa Kiến Trúc & Quy hoạch, ĐH Xây…

Hội nghị thẩm định Quy hoạch Nhà máy sản xuất thiết bị đầu cuối thông minh

Kiến Trúc Việt tham gia báo cáo trong Hội nghị thẩm định Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây…
Về đầu trang