Tổ hợp VP, KS, TTTM Intra - mam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Intraco Thái Nguyên

Trung tâm thương mại Phúc Đồng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Trung tâm thương mại Vincom Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Suối Hoa

Về đầu trang