Khu dân cư và công viên Phước Thiện

Hỗn hợp

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh

Vị trí: Phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, quận 9, Hồ Chí Minh

Quy mô: 312,12 ha

Phạm vi công việc: Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Về đầu trang