Tổ hợp VP, KS, TTTM Intra – mam

Hỗn hợp

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Intraco Thái Nguyên

Vị trí: Số 66 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tổng mức đầu tư: 115,304,870,000 VNĐ

Tổng diện tích sàn xây dựng: 17,400 m2

Số tầng: 18 + 02

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế

Năm hoàn thành: 2007

Về đầu trang