VP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách phòng chống Covid19

Sau chuỗi ngày dẫn đầu về số các ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, từ 0h ngày 29/6/2021, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội đợt 2.

Đánh giá nhanh về tình hình dịch bệnh hiện tại và khả năng đáp ứng tiến độ công việc trong giai đoạn đặc biệt, Ban Giám đốc VP HCM đã đưa ra quyết định áp dụng hình thức WFH (làm việc tại nhà) lần thứ 2 cho các CBNV đang công tác tại chi nhánh kể từ ngày 30/6/2021.
Theo đó:
– Phòng HCNS có nhiệm vụ hỗ trợ cho các nhân sự có lịch làm việc tại nhà theo thống kê và sắp xếp công việc phù hợp của TBP và quản lý trực tiếp.
– Các chủ trì, CNDA, Trưởng/Phó các bộ phận làm việc trực tiếp tại văn phòng, trừ những trường hợp nằm trong phạm vi cách ly, phong tỏa.
– CBNV đi làm thực hiện giãn cách 1.5m, tuân thủ quy định 5K.
– Đối với các trường hợp được sắp xếp làm việc tại nhà, Trưởng bộ phận đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc của Team, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Công ty.

Dựa theo tình hình hiện tại, Ban lãnh đạo và các Trưởng bộ phận sẽ xem xét và đưa ra quyết định tiếp theo.