Nhà làm việc liên cơ quan – Khối 7 Lào Cai

Nhà làm việc liên cơ quan – Khối 7 Lào Cai
Nhà làm việc liên cơ quan – Khối 7 Lào Cai
Lào Cai

Chủ đầu tư: Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Vị trí xây dựng: Khu đô thị mới Cam Đường, tỉnh Lào Cai

Tổng mức đầu tư: 38.000.000.000VNĐ

Tổng diện tích sàn xây dựng: 9.000m2

Số tầng cao: 7+1

Phạm vi công việc: Thiết kế kiến trúc, kết cấu và cơ điện

Hoàn thành: 09/2006