Nhân sự

Bộ lọc

Nguyễn Nam Sơn
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Nam Sơn

Ngô Văn Lương
Phó Chủ tịch HĐQT

Ngô Văn Lương

Bùi Huy Nghĩa
Tổng Giám đốc

Bùi Huy Nghĩa

Phạm Mạnh Hải
Tổng Giám đốc Kiến Trúc Việt Miền Nam

Phạm Mạnh Hải

Lê Hải Bình
Phó Tổng giám đốc

Lê Hải Bình

Lê Anh Tuấn
Phó Tổng giám đốc

Lê Anh Tuấn

Tô Hải Đăng
Phó Tổng giám đốc

Tô Hải Đăng

Đỗ Hùng Sơn
Giám đốc Chi nhánh Kiến Trúc Việt Miền Nam

Đỗ Hùng Sơn

Đới Hoàng Thị Hiên
Kế toán trưởng

Đới Hoàng Thị Hiên

Nguyễn Tuấn Đức
Trường phòng Nhân sự - Hành chính

Nguyễn Tuấn Đức

Châu Thị Tố Trâm
Trưởng phòng HCNS Kiến Trúc Việt Miền Nam

Châu Thị Tố Trâm

Ngô Bình Đức
Giám đốc phòng Phát triển dự án

Ngô Bình Đức