Nhân sự

Bộ lọc

Lê Thị Quỳnh Phương
Trưởng phòng Kinh tế xây dựng

Lê Thị Quỳnh Phương

Nguyễn Hữu Tuyên
Trưởng phòng Cơ điện Hạ tầng

Nguyễn Hữu Tuyên

Lê Hồng Minh
Trưởng phòng Kinh doanh phát triển

Lê Hồng Minh

Trần Anh Sơn
Giám đốc PTDA Kiến Trúc Việt Miền Nam

Trần Anh Sơn

Nguyễn Nam Bình
Trưởng phòng Kiến Trúc Miền Nam

Nguyễn Nam Bình

Hồ Thiên Hà
Trưởng phòng Kiến Trúc Miền Nam

Hồ Thiên Hà

Lưu Tiến Dũng
Trưởng phòng Kiến Trúc

Lưu Tiến Dũng

Mã Ngọc Quý
Trưởng phòng Kiến Trúc

Mã Ngọc Quý

Nguyễn Lệ Quyên
Phó phòng Kiến Trúc

Nguyễn Lệ Quyên

Vũ Văn Quang
Trưởng phòng Kiến Trúc

Vũ Văn Quang

Nguyễn Anh Tuấn
Trưởng phòng Kiến Trúc

Nguyễn Anh Tuấn

Ngô Anh Vũ
Trưởng phòng Kiến Trúc

Ngô Anh Vũ