Nhân sự

Bộ lọc

Nguyễn Đức Phương
Chủ trì Kết cấu

Nguyễn Đức Phương

Hoàng Trung Hiếu
Chủ trì thiết kế Kiến Trúc

Hoàng Trung Hiếu

Phạm Hải Đăng
Chủ trì thiết kế Kiến Trúc

Phạm Hải Đăng

Nguyễn Việt Đức
Chủ trì thiết kế Kiến Trúc

Nguyễn Việt Đức

Nguyễn Thế Duy
Chủ trì thiết kế Kiến Trúc

Nguyễn Thế Duy

Nguyễn Hữu Tú
Chủ trì thiết kế Kiến Trúc

Nguyễn Hữu Tú

Nguyễn Thị Bích Huyền
Phó phòng kế toán

Nguyễn Thị Bích Huyền

Trần Hoàng Nam
Chủ trì thiết kế Kiến Trúc

Trần Hoàng Nam