KHU CÔNG NGHIỆP NAM TRÀNG CÁT

Quy hoạch
Dự án: Khu công nghiệp Nam Tràng Cát
Phạm vi công việc: Quy hoạch chi tiết
Vị trí: Hải An, Hải Phòng Năm thực hiện: 2019
Quy mô: 200 ha

 

Là khu công nghiệp kỹ thuật cao, KCN Nam Tràng Cát nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải tại thành phố Hải Phòng.
Cơ cấu ngành nghề tập trung vào lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô; góp phần xây dựng cho đất nước một thương hiệu ô tô đầy tự hào, phong cách, đẳng cấp mang đậm tinh thần Việt Nam, với tham vọng vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, vươn tầm thế giới.

 

Về đầu trang