Vincom Bình Dương

Cảnh quan

Chủ đầu tư: Vingroup

Vị trí: Thị xa Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quy mô: 5ha

Phạm vi công việc: Thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/500

Về đầu trang