Lâm Viên Diamond Land

Quy hoạch
Dự án: Lâm Viên Diamond Land Dân số: 5,000 người
Chủ đầu tư: Quang Giáp Group Phạm vi công việc: Quy hoạch chi tiết
Vị trí: Hải Dương Năm thực hiện: 2017
Quy mô: 25ha
Về đầu trang