Legend Sea Hotel

Khách sạn/ Resort

Chủ đầu tư: LQ VNCONSULTING CO.,LTD

Vị trí: Số 11, đường Biệt Thự, Phường Lộc THọ, Thành phố Nha Trang

Tổng mức đầu tư: 120,000,000,000 VNĐ

Tổng diện tích sàn : 5,500m2

Số tầng: 17 + 1

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế

Năm hoàn thành: 2014

Về đầu trang