Scenia Bay Nha Trang

Scenia Bay Nha Trang
Scenia Bay Nha Trang
Khánh Hòa
Chủ đầu tư: Nam Tiến Lào CaiTổng diện tích: 89,100 m2Phạm vi công việc: Thiết kế trọn gói kiến trúcNăm hoàn thành: 2022Vị trí: Nha Trang