Scenia Bay Nha Trang

Khách sạn/ Resort
Chủ đầu tư: Nam Tiến Lào Cai
Số tầng: 40 + 2
Vị trí: Nha Trang
Phạm vi công việc: Thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ điện
Tổng mức đầu tư:
Năm hoàn thành:
Tổng diện tích sàn: 89,100 m2
Về đầu trang