Trung tâm thương mại Phúc Đồng

Trung tâm thương mại / Shop house

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Vị trí: Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổng mức đầu tư: 30,000,000,000 VNĐ

Tổng diện tích sàn xây dựng: 4,500 m2

Số tầng: 7 + 01

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế

Năm hoàn thành: 2007

Về đầu trang