Trung tâm thương mại Phúc Đồng

Trung tâm thương mại / Shop house
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bắc Chương Dương
Số tầng: 7 + 01
Vị trí: Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội
Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế
Tổng mức đầu tư: 0,000,000,000 VNĐ
Năm hoàn thành: 2007
Tổng diện tích đất : 4,500 m2
Về đầu trang