Vincom Bắc Ninh

Quy hoạch

Chủ đầu tư: Vingroup

Vị trí: Ngã 6, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tổng mức đầu tư: 1,600,000,000,000 VNĐ

Tổng diện tích sàn: 109,000m2

Số tầng: 27 – 31 +03

Phạm vi công việc: Lập quy hoạch chi tiết TMB tỷ lệ 1/500; Lập dự án đầu tư’ Hồ sơ thiết kế bản vẽ cơ sở, bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu xây lắp và thiết bị

Năm hoàn thành: 2016

Về đầu trang