Vinpearl Nha Trang

Hỗn hợp

Chủ đầu tư: Vingroup

Vị trí: Vinpearl Nha Trang, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Tổng diện tích đất/sàn: 400,000m2

Phạm vi công việc: Thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ điện

Năm hoàn thành: 2017

Về đầu trang