Hội thảo vật liệu trần tiêu âm, vách chống cháy

Hội thảo với công ty Saint Gobain về trần nổi tiêu âm, trần chìm (tiêu chuẩn, chịu ẩm, chịu nước khu vực ban công), giải pháp trần chống cháy và giải pháp vách cách âm, chống cháy theo QCVN 06 cho văn phòng, khách sạn, cho hệ vách chống cháy.