Thông điệp của Liên hiệp Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) trong đại dịch Covid19

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 kể từ đầu năm 2020 đến nay đã tác động mạnh mẽ đến hầu hết các ngành nghề trên thế giới, bao gồm cả hoạt động hành nghề của kiến trúc sư. Trước bối cảnh đó, Liên hiệp Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) đã gửi thông điệp đến Hội Kiến trúc sư các nước thành viên với mong muốn các Kiến trúc sư sẽ đoàn kết phục vụ xã hội và mang lại tầm nhìn toàn cầu. TCKT trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp do Ông Thomas Vonier – Chủ tịch UIA gửi đi ngày 6/4/2020 vừa qua

Thomas Vonier – Chủ tịch Liên hiệp Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) – ©Dailynews

Kính thưa các vị Chủ tịch,

Khi các kiến trúc sư tạo ra UIA (Liên hiệp Hội KTS Thế giới) vào năm 1948, thế giới gần như vừa trải qua thảm họa tồi tệ nhất trong ký ức: Thế chiến II. Con người gây ra cuộc chiến khủng khiếp đó và nó khiến nhiều thành phố và nền kinh tế rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Trong thời kỳ khó khăn ấy, các nhà lãnh đạo đầu tiên của UIA, đã xem kiến trúc sư là một lực lượng có ích lớn cho xã hội, có thể hướng dẫn việc xây dựng lại các thành phố bị hủy hoại trở thành những cộng đồng công bằng, đồng đều và hòa bình hơn.

Chủ tịch danh dự đầu tiên của UIA, August Perret, đã đi đầu trong việc tái tạo toàn bộ thành phố bị tàn phá bởi vụ đánh bom trên không – Le Harve, mà ngày nay là một di sản thế giới của UNESCO.

UIA là tổ chức thiết kế quốc tế đầu tiên kêu gọi mọi người chú ý đến thiệt hại toàn cầu do sự phát triển không kiểm soát và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hoang phí. Điều lệ rất riêng của UIA kêu gọi xóa bỏ các khu ổ chuột. Điều đó mở đường cho Tổ chức Môi trường sống của Liên hợp quốc và các tổ chức lớn khác hoạt động để cải thiệnđiều kiện sống của con người.

Ngay từ những ngày đầu tiên, UIA đã trở thành lực lượng quốc tế chuyên nghiệp, thúc đẩy các kiến trúc sư làm việc trong liên minh phi đảng phái hướng tới một thế giới thông qua các thiết kế tốt hơn. Và đó trước tiên là những gì chúng ta cần ngày hôm nay, để giúp thế giới chống lại đại dịch chết người đang bao trùm, và sau đó để giúp các cộng đồng phục hồi và xây dựng lại, áp dụng những bài học sẽ giúp tránh các thảm họa về sức khỏe và môi trường trong tương lai.

UIA sẽ tiếp tục trở thành một lực lượng hàng đầu để khởi xướng, bằng cách chia sẻ hướng dẫn tốt nhất sẵn có về xây dựng và tái sử dụng các cơ sở cho mục đích y tế khẩn cấp.

Ngày nay, giống như năm 1948, các kiến trúc sư phải đoàn kết phục vụ xã hội, mang lại tầm nhìn toàn cầu. Là tổ chức quốc tế chuyên nghiệp, vai trò của chúng ta là chú trọng các nghiên cứu có liên quan, thúc đẩy chia sẻ thông tin và ủng hộ các chính sách thích hợp. Đó chính là nhiệm vụ mà chúng ta sẽ sớm thực thi một lần nữa.

Trân trọng,

Chủ tịch
Thomas Vonier

Nguồn ©TCKT

Văn bản chính thức xem tại đây 20A04005