Các vị trí Cộng tác viên

Ðối tượng tham gia

  • Sinh viên các chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, cơ điện, kinh tế xây dựng
  • Sinh viên có thành tích học tập, thái độ tốt
  • Đam mê phát triển các công trình kiến trúc để tạo nên giá trị và sự khác biệt, mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng

Thời gian chương trình

  • Kiểm tra chuyên môn và phỏng vấn: liên tục trong năm ngay khi hồ sơ đạt yêu cầu.
  • Tham gia KTV Fresher: sắp xếp linh hoạt phù hợp chương trình thực tập.

Quyền lợi khi tham gia KTV Fresher

  • Lương hấp dẫn.
  • Sở hữu cơ hội trở thành nhân viên chính thức của KTV sau thời gian tham gia chương trình.
  • Được học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành kiến trúc, xây dựng.