Chào đón năm Canh Tý 2020

Sắc xuân ngập tràn khắp văn phòng Kiến Trúc Việt, chào đón năm mới An khang – Thịnh vượng ??