Công tác thẩm duyệt PCCC

Thẩm duyệt PCCC là một trong những thủ tục bắt buộc kiểm tra, đánh giá trước khi đưa hệ thống PCCC vào hoạt động theo quy định của pháp luật tại Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Việc thực hiện quy trình thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy phải do đơn vị tư vấn thiết kế PCCC có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện.

Thẩm duyệt về PCCC

Thẩm duyệt về PCCC là biện pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với các dự án, công trình từ khi mới chỉ được thể hiện trên bảo vẽ thiết kế. Kết quả thẩm duyệt, thẩm định về PCCC là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, thiết kế và cấp phép xây dựng.

Thẩm duyệt về PCCC là hoạt động theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát PCCC tiến hành việc kiểm tra đối chiếu các giải pháp và nội dung thiết kế với những quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế, của nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu an toàn về PCCC.

Hồ sơ thẩm duyệt PCCC

Các hồ sơ, giấy tờ để thẩm duyệt PCCC sẽ được chia ra làm nhiều hạng mục. Áp dụng riêng cho từng đối tượng. Cụ thể:

– Đối với dự án thiết kế quy hoạch, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị xem xét, đưa ra giải pháp PCCC của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư;

+ Dự toán chi phí đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch;

+ Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 về giải pháp PCCC.

– Đối với thiết kế cơ sở, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị xem xét, đưa ra giải pháp PCCC của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư;

+ Bản sao văn bản cho phép đầu tư;

+ Dự toán kinh phí đầu tư dự án, công trình;

+ Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp PCCC.

– Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư;

+ Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

+ Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

+ Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công lắp đặt hệ thống PCCC.

– Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư;

+ Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

+ Bản vẽ tư vấn thiết kế PCCC, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến PCCC, như: bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình…

Nguồn: Tổng hợp