Dịch vụ

Cơ Điện

Phần cơ điển cũng là một trong những phần quan trong trong hồ sơ tư vấn thiết kế. Việc am hiểu vật liệu và hệ thống thiết bị mới từ xử lý chất thải, thiết bị vệ sinh, đèn trang trí, hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời… đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tiện ích cho người sử dụng, giảm chi phí vận hành đặc biệt thận thiện với môi trường.
Phần thiết kế cơ điển đóng vài trò thứ yếu trong vấn đề bảo hành, bảo trì của công trình. Đây là những thiết bị ảnh hưởng và tương tác hàng ngày đối với cuộc sống của con người vì thế tính an toàn rất được xem trọng mà các công ty tư vấn thiết kế xây dựng phải tư vấn cho khách rõ ràng.