Dịch vụ

Hạ Tầng

     Cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện và cách tiếp cận linh hoạt cho dự án cơ sở hạ tầng, đóng vai trò đi đầu trong sự phát triển của dự án và khu vực.

     Chúng tôi đã hình thành mối quan hệ làm việc bền chặt với các cơ quan Chính phủ, khách hàng tư nhân và các cơ quan tiện ích trên toàn lãnh thổ Việt Nam và Quốc Tế.

     Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm đầy đủ các lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng và chúng tôi có kinh nghiệm hợp tác với các công ty Quốc tế, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực để đảm bảo cung cấp gói dịch vụ đầy đủ cho khách hàng của mình.

  • Quy hoạch tổng thể hạ tầng kỹ thuật;
  • Thiết kế đường giao thông, cầu và các công trình tiện ích xanh công cộng khác;
  • Hệ thống thoát nước mưa;
  • Hệ thống cấp nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy;
  • Hệ thống xử lý nước thải;
  • Hệ thống xử lý nước cấp;
  • Mạng lưới cấp điện;
  • Mạng lưới chiếu sáng;
  • Mạng lưới viễn thông, chống sét;
  • Các giải pháp địa kỹ thuật;