Dịch vụ

Dự Toán

     Kiến Trúc Việt cung cấp các dịch vụ chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế Xây dựng. Với kinh nghiệm và kiến thức về nghành nghề, chúng tôi cam kết đem đến những giải pháp toàn diện và chất lượng để hỗ trợ đối tác và Chủ đầu tư trong quá trình thiết kế, xây dựng các công trình.
     Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
– Lập, thẩm tra dự án đầu tư các công trình xây dựng;
– Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;
– Định giá và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.