Đồng hành cùng sinh viên 14K Khoa Kiến Trúc – ĐH Kiến Trúc Hà Nội

Ngày 5/6/2019 vừa qua, công ty Kiến Trúc Việt tham gia đồng hành, chuẩn bị lễ tốt nghiệp sinh viên khóa 14K, khoa Kiến Trúc, ĐH Kiến Trúc Hà Nội. Trong buổi  hội thảo, công ty Kiến Trúc Việt giới thiệu về công ty, các sản phẩm dịch vụ cung cấp, năng lực tư vấn thiết kế cũng như yêu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng Kiến Trúc Sư trong thời gian tới.