Khách sạn FLC Grand Quảng Bình

Khách sạn FLC Grand Quảng Bình
Khách sạn FLC Grand Quảng Bình
Quảng Bình
Chủ đầu tư: FLCPhạm vi công việc: Thiết kế Nội thấtNăm hoàn thành: Đang tiến hànhVị trí: Quảng Bình