Nhơn Hội Shophouse

Nhơn Hội Shophouse
Nhơn Hội Shophouse
Bình Định
Chủ đầu tư: BimgroupTổng diện tích: 124.933m2Phạm vi công việc: Thiết kế trọn gói kiến trúcNăm hoàn thành: Đang tiến hànhVị trí: Tp. Bình Định