Trường Đại học Việt Bắc

Trường Đại học Việt Bắc
Trường Đại học Việt Bắc
Thái Nguyên
Chủ đầu tư: Ban quản lý Việt BắcSố tầng: 5Tổng diện tích: 36,878 m2 / 13,235 m2Phạm vi công việc: Cơ điện, Kết cấu, Thiết kế Kiến TrúcNăm hoàn thành: 2010Vị trí: Thành phố Thái Nguyên