Vincom Plaza

Vincom Plaza
Vincom Plaza
Trên 20 Tỉnh Thành Ở Việt Nam
Chủ đầu tư: Tập đoàn VingroupTổng diện tích: 3.000 - 9.000 m2Phạm vi công việc: Thiết kế trọn gói kiến trúcNăm hoàn thành: 2022Vị trí: Trên 20 Tỉnh Thành Ở Việt Nam