Hành trình 15 năm Kiến Trúc Việt

Hành trình 15 năm Kiến Trúc Việt “Vững niềm tin – Chắc tương lai”
Chặng đường đầy thử thách và chông gai, Kiến Trúc Việt đã thành công và sẵn sàng vượt qua mọi thách thức trong tương lai.

https://www.youtube.com/watch?v=d3f83te4u54