HiRadio no.35 – Chuyện của những ngón tay đan

Hãy kể tôi nghe câu chuyện mùa đông của em, tôi sẽ chỉ em thấy hình ảnh của tôi và em trong đó…

Khám phá Kiến Trúc Việt channel:

Hiradio: https://www.mixcloud.com/kientrucviet/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLtw3pf85Za5mvTmLYxPblw/videos?view_as=subscriber