HiRadio no.36 – Chuyện của mùa đông

Mùa đông ở Hà Nội nó lạ lắm. Lạ như chính cái tên của nó – mùa của thương nhớ.

Còn em, mùa đông Sài Gòn có gì đặc biệt?…

Khám phá Kiến Trúc Việt channel:

Hiradio: https://www.mixcloud.com/kientrucviet/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLtw3pf85Za5mvTmLYxPblw/videos?view_as=subscriber