Hội nghị thẩm định Quy hoạch Nhà máy sản xuất thiết bị đầu cuối thông minh

Tại Bộ KH&CN, công ty Kiến Trúc Việt tham gia báo cáo trong Hội nghị thẩm định Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị đầu cuối thông minh (tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc). Chủ đầu tư Vinsmart.