Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ sửa chữa

Buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ sửa chữa áp dụng cho các dự án dân dụng trong xây dựng tại văn phòng Kiến Trúc Việt.