Hội thảo chống thấm trong xây dựng

Hội thảo chống thấm trong xây dựng tổ chức tại văn phòng Hà Nội giúp các CBNV tiếp cận và chia sẻ các kinh nghiệm triển khai các dự án.