Hội thảo giới thiệu công nghệ phễu thu sàn

Hội thảo giới thiệu công nghệ phễu thu sàn, đưa ra những phân tích về nguyên lý hoạt động, về cấu tạo và các giải pháp vận dụng tối ưu vào thi công các công trình.