Hội thảo Sika chống thấm

Hội thảo với công ty Sika Hữu hạn Việt Nam, giới thiệu chung về Sika và các giải pháp xây dựng của hãng Sika, các giải pháp thông dụng và các công nghệ mới trong chống thấm của hãng Sika.