Hội thảo sử dụng sản phẩm tiền chế dạng mái che, tường che

Các kiến trúc sư có buổi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia Ba Lan trong việc sử dụng sản phẩm tiền chế dạng mái che, tường che, vách nhẹ,..