KTVers phát triển bản thân qua các khóa học Linkedin bổ ích

? LinkedIn Learning là nền tảng đào tạo trực tuyến đa dạng dành cho những cá nhân có mong muốn cải thiện kiến thức chuyên môn hoặc mong muốn đi tìm hướng đi mới trong công việc. Hiện tại, tất cả khóa học của LinkedIn đang được miễn phí 100% giá trị cho đến hết 2021, mở ra cơ hội cho mọi người để có thể nâng cao hiểu biết của bản thân.
? Lưu ý: Các khóa học hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Nếu bạn muốn có thêm chứng chỉ hoàn thành khóa học từ Microsoft thì có thể đóng thêm 15$ để nhận được xác nhận từ khóa học nhé ?


————————————–
?Website: http://kientrucviet.vn/
?Fanpage: https://www.facebook.com/kientrucviet2/
?Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCLtw3pf85Za5mvTmLYxPblw
?Hiradio channel: https://www.mixcloud.com/kientrucviet/