LEADER TALK với Chủ đề “Vượt Qua Thách Thức – Vững Bước Tương Lai”

Đây là diễn đàn mở, chia sẻ, đối thoại trực tiếp giữa Ban Lãnh Đạo, Trưởng/phó bộ phận và toàn thể CBNV trong công ty. Với các nội dung liên quan tới tầm nhìn, định hướng phát triển công ty, giải đáp các thắc mắc tất cả các vấn đề trong công việc, môi trường làm việc, chế độ, chính sách đãi ngộ, quyền lợi và trách nhiệm. Ban lãnh đạo công ty luôn muốn lắng nghe, gần gũi và tạo mọi điều kiện làm việc, xây dựng văn hóa Gia đình cho toàn thể CBNV Kiến Trúc Việt.