Team Phát triển kinh doanh – VP HCM

“Chúng tôi tham gia vào những chuyến hành trình này không phải vì đam mê mỗi cá nhân. Bởi đây là cuộc thưởng ngoạn chỉ dành cho những kẻ ưa mạo hiểm, thích phiêu lưu, lấy đôi chân là phương tiện di chuyển duy nhất cho cả chuyến đi”