Nhân sự KTV-S tham gia khóa tập huấn hợp đồng FIDIC

Trong hai ngày 18/3 – 19/3/2021, nhân sự KTV-S đã tham gia khóa tập huấn về hợp đồng FIDIC, diễn ra tại Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, số 17 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP Hồ Chí Minh do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) tổ chức.

Nội dung khóa tập huấn được xây dựng tập trung theo Quyển sách Đỏ FIDIC phiên bản 2017, phù hợp chương trình của FIDIC. Phần bài giảng và liên hệ thực tế sử dụng tại Việt Nam sẽ cung cấp cho các học viên kiến thức chuyên môn và kỹ năng về tổng quan và nguyên tắc áp dụng hiệu quả các mẫu hợp đồng FIDIC, về cơ chế giải quyết tranh chấp, những đặc tính chủ yếu của mẫu Hợp đồng FIDIC theo Quyển sách Đỏ FIDIC 2017.

Đối tượng tham dự khóa học là các cơ quan quản lý, các tổ chức tài trợ, kiểm toán, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp xây dựng, tổ chức tư vấn, các chuyên gia pháp lý và xây dựng tham gia quá trình doạn thảo và quản lý hồ sơ mời thầu, hợp đồng xây dựng, hợp đồng theo mẫu của FIDIC…

Người giảng dạy là Giảng viên của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam – Trọng tài VIAC, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về xây dựng, quản lý hợp đồng, hợp đồng FIDIC, giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.

* Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) – Thành viên duy nhất của Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn (FIDIC) tại Việt Nam, được FIDIC cấp phép tổ chức biên dịch, xuất bản các mẫu hợp đồng FIDIC bằng tiếng Việt, song ngữ Việt – Anh.
Mẫu hợp đồng FIDIC đã và đang được sử dụng nhiều trên thế giới và tại Việt Nam do có nhiều lợi ích cho người sử dụng. Nhằm hỗ trợ các cá nhân và tổ chức hiểu đúng và áp dụng hiệu quả hợp đồng FIDIC, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức các khóa tập huấn về “Điều kiện Hợp đồng Xây dựng – Quyển sách Đỏ FIDIC 2017”.