Công ty nhận Cúp và Giấy chứng nhận #TOP50 doanh nghiệp dẫn đầu

Công ty cổ phần #KiếnTrúcViệt nhận Cúp và Giấy chứng nhận #TOP50 doanh nghiệp dẫn đầu trong chương trình khảo sát & truyền thông “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam – Vietnam Leading Brands & Doanh nhân tiêu biểu – Typical Entrepreneur 2018” lần V được tổ chức vào 23/12/2018 tại TP Hồ Chí Minh.
Video nhận giải thưởng: https://youtu.be/64FLJHgUHeU

Giải thưởng được trao dựa trên các khảo sát, đánh giá khoa học và khách quan của Viện Khảo sát đánh giá Chỉ số cạnh tranh cùng các cơ quan hợp tác về chuyên môn, từ đó lựa chọn ra các thuơng hiệu Việt có độ tín nhiệm cao dẫn đầu trong các lĩnh vực, ngành nghề. Chương trình Nhằm ghi nhận, động viên, khuyến khích kịp thời các thương hiệu dẫn đầu đạt nhiều thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế Thế giới, Góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia.
Đơn vị tổ chức:
– Liên hiệp khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
– Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh