Team Kiến Trúc 2 – KTV.HN

Kiến Trúc 2 là một trong số sáu phòng kiến trúc của Kiến Trúc Việt. Team luôn có tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau phát triển, với tiêu chí KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU…”