Thiết kế concept dự án

Thu thập thông tin

Xử lý thông tin

Hiểu các ý tưởng hoặc vấn đề

Chọn lọc ý tưởng

Chuẩn bị thuyết trình trực quan

Thiết kế

Tinh chỉnh thiết kế

Về đầu trang