Trường Đại học Việt Bắc

Trường học

Chủ đầu tư: Ban quản lý Việt Bắc

Vị trí: Thành phố Thái Nguyên

Tổng diện tích đất / sàn : 36,878 m2 / 13,235 m2

Số tầng: 5

Phạm vi công việc: Thiết kế Kiến Trúc, kết cấu, cơ điện

Năm hoàn thành: 2010

Về đầu trang