Trường Đại học Việt Bắc

Trường học
Chủ đầu tư: Ban quản lý Việt Bắc Số tầng: 5
Vị trí: Thành phố Thái Nguyên Phạm vi công việc: Thiết kế Kiến Trúc, kết cấu, cơ điện
Tổng diện tích đất / sàn : 36,878 m2 / 13,235 m2 Năm hoàn thành: 2010
Về đầu trang